Elektronik

Stuhr Elektronik tilbyder apparatkonstruktion:

 • Udarbejdelse af kredsløbsdesign (hardware design)
 • Print layout
 • Mekanisk design
 • Opbygning af prototyper
 • Funktionstest
 • Design og opbygning af testudstyr
 • Formidling af kontakt til laboratorier ved certificering af apparater.

Stuhr Elektronik tilbyder montering af apparater ved anvendelse af følgende processer:

 • Håndmontering af leadede komponenter
 • Håndlodning (både tin/bly og blyfri)
 • SMD-maskinmontering
 • Reflow lodning (både tin/bly og blyfri).

Stuhr Elektronik tilbyder inspektion og test:

 • Visuel inspektion.
 • Elektrisk test og justering/kalibrering.
 • Elektrisk burn-in.

Stuhr Elektronik tilbyder pakning og forsendelse:

 • Pakning og emballering.
 • Forsendelse/transport til kunde eller slutbruger.

Stuhr Elektronik tilbyder samarbejde omkring indkøb af komponenter og materialer:

 • Indkøb og lager af alle komponenter efter kundens QPL/QSL.
 • Indkøber og lager af alle standardkomponenter efter kundens QPL/QSL.
 • Kunden leverer alle komponenter.

Vort kvalitetssikrings- og kvalitetsstyrings-system er opbygget efter ISO 9000 standarden.

Tilbage